Üdvözöljük a Dombóvár Kártya oldalán! 


A Dombóvár Kártya egy új, online kártyarendszer, mellyel kedvezményeket vehet igénybe számos elfogadóhelyeinken.

Szeretnék városkártyát! Hogyan juthatok hozzá?

Ha városkártyát szeretne, egyszerűen és ingyenesen igényelhet, ha a regisztráció menüpontra kattint.
Kérjük, minden adatot pontosan töltsön ki! Fontos, hogy városkártyát csak dombóvári lakcímmel rendelkezők igényelhetnek!

Regisztráltam, hogyan tovább?

A sikeres regisztrációt követően a regisztráció során megadott e-mail címre a rendszer elküldi Önnek a kártyát pdf formátumban. (Ha a regisztrációt követően nem kapott tőlünk e-mailt, kérjük ellenőrizze e-mail fiókja spam mappáját!) A kapott kártyát kinyomtathatja, vagy csak egyszerűen lementheti okoskészülékére. 


Hol tudom felhasználni a kártyát?

Elfogadóhelyeink folyamatosan bővülnek. Az elfogadóhelyek menüpont alatt tájékozódhat az aktuális kedvezményekről, kedvezményt nyújtó helyekről.


Hogy kell használni a káryát?

Kártyáját Ön is bármikor leolvashatja egy erre alkalmas okoskészülékkel. Ehhez csupán csak egy ingyenes QR kód leolvasó alkalmazást kell használnia. A leolvasást követően megtekintheti eddigi tranzakcióit. 

Szeretne elfogadóhely lenni? Kérdése lenne a rendszerrel kapcsolatban? Keressen minket bizalommal!
info@dombokartya.hu - 06 20 361 4466


További kérdése van?
Infóvonal: 06 74/ 466-538
mail: info@dombokartya.hu

Kövessen minket a facebookon is!

Általános Szerződési Feltételek

Dombóvár Kártya Turisztikai KártyarendszerI. Általános rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a további társaság(ok) (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató) valamint az kedvezménykártya rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között kedvezményes szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. Fogalmak: Kártyakibocsátó: Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató) Kártyatulajdonos: a sorszámozott kártyát birtokló személy (továbbiakban Vásárló) Elfogadóhely: ahol a kedvezménykártya matrica kihelyezésre került és a kártyát elfogadják és biztosítja a meghirdetett kedvezményt (a továbbiakban: Elfogadóhely) Kártya viszonteladó, értékesítő: Azon hely, ahol a kedvezménykártyát a Vásárló megvásárolhatja. (továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó)

3. A Kártyakibocsátó kedvezménykártyás rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző szolgáltatások kedvezményeinek elősegítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Szolgáltatások kedvezményeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltatás).

4. A Kedvezménykártyás Szolgáltatás megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Szolgáltatás tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Szolgáltatás biztosítójával (a továbbiakban: Elfogadóhely) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Kedvezménykártyás Szolgáltató a Szolgáltatás szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Kedvezménykártya értékesítésére korlátozódik. A Kedvezménykártyás Szolgáltató és az Elfogadóhely által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Szolgáltatás a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Elfogadóhely kötelezettsége. A Kedvezménykártyás Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Kedvezménykártya használatával látogatott szolgáltatások minősége kapcsán. A Kedvezménykártya ennek megfelelően egy szerződés a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között, amelyben a Kedvezménykártyás Szolgáltató vállalja a weboldalán feltüntetett kedvezmények igénybevételének jogát, a Vásárló pedig megfizeti a Kedvezménykártya ellenértékét.

5. A Kedvezménykártyás Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a www.dombokartya.hu és www.dombopass.hu oldalon szerepelnek.

6. A Vásárló a Kedvezménykártya kifizetésével elfogadja a Kedvezménykártyás Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

7. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

8. A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre.

9. A Kedvezménykártyás Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kedvezménykártyás Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Kedvezménykártyás Szolgáltató a Vásárlót a változások www.dombokartya.hu és www.dombopass.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

10. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja a jogot a kedvezményt adók körének és a kedvezmények körének megváltoztatására. A kedvezmények változásaiból fakadó esetleges anyagi hátrányokért a Dombóvár Kártya turisztikai kedvezménykártya és Dombóvár Város Önkormányzata nem felelős.


II. A Kedvezménykártya érvényessége

1. A Dombóvár Kártya turisztikai kártya érvényessége határozott idejű. A kártya a rendszerben való aktiválástól számított 24, 48, 72 órás időintervallumban érvényes, illetve a kizárólag a dombóvári lakosok számára elérhető kártyák esetében az aktiválástól számított 365 napig használható. A kártya érvényességének kezdetét a kártyán szereplő egyedi QR kód alapján a Szolgáltató jogosult a kártya érvényességét vizsgálni, érvénytelenség esetén bevonni.

Az érvénytelen kártyákat a Kártyakibocsátó a székhelyén visszaváltja.


Cég székhelye:

Dombóvár Város Önkormányzata

7200, Dombóvár Szabadság u. 18.2. Érvénytelen a kártya ha aktiválatlan, illetve ha a kártya érvényességi időtartama lejárt. Az érvénytelen, vagy lejárt Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

3. Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja a jogot a kedvezményrendszer, az elfogadóhelyek és az ÁSZF megváltoztatására.


4. A dombóvári lakosoknak szóló 365 napos kártyatípus a Régió 2007 Kft. által nyújtott utazási kedvezményre nem jogosítanak fel. III. A kártya bevonása, letiltása

1. A Kedvezménykártya letiltása alapesetben a kártya kibocsátó Kedvezménykártyás Szolgáltató rendelkezése alapján történhet. A kártya érvényességi ideje alatt kizárólag a kártya sérülése, vagy jogosulatlan használat miatt vonható be, tiltható le a kártya. A Kártyakibocsátó rendelkezése alapján ennek végrehajtója a Szolgáltató.

2. A Kedvezménykártya bevonásra, letiltásra kerül az ÁSZF bármely okból történő megsértése esetén.

3. A bevonás, tiltás alapjául szolgáló okot(-okat) az elfogadóhely képviselője személyesen észleli és erről tájékoztatja a Kedvezménykártyás Szolgáltatót.

4. Érvénytelen Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

5. Amennyiben a Kedvezménykártya a rendeltetésszerű használat ellenére a kártyabirtokos szándékán kívüli ok folytán károsodik vagy megsemmisül, megrongálódik, elveszik, ellopják stb., a kártyabirtokos részére az általános szabályok szerint nincs lehetőség annak pótlására.

6. Vásárló tudomásul veszi, hogy a kártyarendszer a 24, 48, 72 órás kártyákhoz nyújt ingyenes közösségi közlekedést, a kártya érvényességi ideje alatt napijegyként szolgál. A Régió 2007 Kft. a kártya érvényességét ugyanúgy ellenőrizheti, mint a bérleteket. Amennyiben a kártya nem érvényes vagy sérült, a Vásárló a Régió 2007 Kft. Utatzási Feltételei szerinti büntetést köteles fizetni. A jegyellenőrök és a járművezetők indokolt esetben jogosultak bevonni -a Kártyát bemutatótól elvenni- az érvénytelen, valamint az olyan Kártyát, amely esetében feltételezhető, hogy a kártyán feltüntetett érvényességi időt nem a Kártyakibocsátó vagy értékesítési partnere vezette fel a Kártyára, vagy a feltűntetett érvényességi időt bármilyen módon megváltoztatták.

IV. A Viszonteladó

1. A viszonteladó olyan szerződött elárusítóhely, ahol a Dombóvár Kártyát a Vásárló megvásárolhatja, igényelheti. Ezen elárusítóhelyek listáját a Kedvezménykártyás Szolgáltató a www.dombokartya.hu , illetve www.dombopass.hu oldalon feltünteti.

2. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a viszonteladók listáját megváltoztassa a www.dombokartya.hu és www.dombopass.hu oldalon.V. A Vásárló adatai, kártya használata

1. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárlónak nyújtott Kedvezménykártyás Szolgáltatást indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Kedvezménykártyával történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

3. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

4. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Kedvezménykártyás Szolgáltatót felelősség nem terheli.

5. A Kedvezménykártyát minden 18. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgár használhatja.

6. A Kedvezményt a kártyabirtokos közvetlenül saját maga veheti igénybe.

7. A Kedvezménykártya jogosulatlan használata esetén a kedvezmények nélküli árat, díjat más érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni, vagy eláll a vásárlástól, illetve a szolgáltatás igénybevételétől.

8. A 365 napos kártyatípusokat kizárólag dombóvári lakosok, lakcímkártyával együtt használhatják
9. A pdf-formátumban kapott kártya, teljes értékű kártyának számít. (Online az alábbi kedvezménykártyákat vásárolhatja meg: 24h, 48h, 72h és a 365 napos városkártya. )


VI. Vételár, fizetési feltételek

1. A Kedvezménykártya árának meghatározása a Kedvezménykártyás Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Kedvezménykártya vételárát.
Időszaki akciós ár esetén az értékesítő partner nem köteles az időszakos módosított áron értékesíteni a kártyát. Tartós árváltoztatás esetén, Dombóvár Város Önkormányzatának 30 nappal előre jelezni kell az ármódosítást a viszonteladó felé. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra, illetve a megvásárolt, de még nem aktivált Kedvezménykártyákra.

2.
A vásárlás bizonylatait a Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó saját székhelyén őrzi meg. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a vásárlásról számlát vagy nyugtát állít ki a Vásárlónak. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja a számlát vagy a nyugtát.

3.
A online vásárláskor, a banki átutalás esetében, először egy számlát állít ki a Kedvezménykártyás Szolgáltató a vásárlónak, melynek teljesítési határideje 8 munkanap. A pénzösszeg beérkezését követően kapja meg majd a vásárló az elektronikus kártyát e-mailben.


VII. A Kedvezménykártyára vonatkozó speciális szabályok

1. A Dombóvár Kártya vásárló a sikeres vásárlást követően igénybe veheti azokat a szolgáltatásokat, melyek a www.dombokartya.hu, valamint www.dombopass.hu oldalon fel vannak tüntetve.A Dombóvár Kártyát hivatalos viszonteladóknál lehet vásárolni. A Dombóvár Kártyát a rajta feltüntetett időpontig lehet felhasználni. A Vásárló a Kedvezménykártya felmutatásával jogosult a kedvezményekre. Egy Kedvezménykártya kedvezményeit egy fő veheti igénybe. A Kedvezménykártyák sorszámozottak.

2. A Kedvezménykártya elvesztéséből, ellopásából, lemásolásából, visszaélésből eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A Dombóvár Kártyát a Vásárló köteles felmutatni a kedvezmény igénybevételekor. A kedvezményes belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első Kedvezménykártya érvényes, amelyet az Elfogadóhely beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező Dombóvár Kártyát automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet és kedvezmény érvényesítési igény érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen Dombóvár Kártyát felmutató személye megegyezik-e az eredetileg a Kedvezménykártya vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Kedvezménykártya Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.


VIII. Elállás a szerződéstől

1.
Az Kedvezménykártya Szolgáltatónak és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladónak vásárlás után nem áll módjában sem a Kedvezménykártyát visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.


IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1.
A Kedvezménykártya Szolgáltató jogosult a Kedvezménykártya Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Kedvezménykártya Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

2.
A Kedvezménykártya Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Kedvezménykártya Szolgáltatás honlapján az egyes attrakciókhoz, vendéglátóhelyekhez, és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel az Elfogadóhelytől közvetlenül beszerzett információkra nézve. A Kedvezménykártya Szolgáltató nem vállal felelősséget az Elfogadóhelyektől származó fotók jogtisztaságával kapcsolatban sem, a fotók jogtisztaságáért Elfogadóhely Szolgáltató felel.

3.
A Kedvezménykártya Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

4.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kedvezménykártya Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

5.
A Kedvezménykártya Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, az Elfogadóhely, Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

X. Elfogadóhelyekre vonatkozó szabályok

1. A kedvezmények érvényesítése és a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Elfogadóhely kötelezettsége. Az Elfogadóhelyek neve és más azonosítási adatai a www.dombokartya.hu és www.dombopass.hu oldalán szerepelnek. Ennek megfelelően a Vásárló tudatában van annak, hogy a Kedvezménykártyás Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Kedvezménykártya használatával látogatott szolgáltatások minősége kapcsán. A Kedvezménykártya ennek megfelelően egy szerződés a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között, amelyben a Kedvezménykártyás Szolgáltató vállalja a weboldalán feltüntetett kedvezmények igénybevételének jogát, a Vásárló pedig megfizeti a Kedvezménykártya ellenértékét.

2. A 365 napos Kedvezménykártya kivételével, amely személyhez kötött, a 24, 48, és 72 órás Kedvezménykártya szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a Kedvezménykártyát csak akkor adja át más személynek, ha az új kártyabirtokos a Kedvezménykártya Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta. A már felhasznált kedvezmények még egyszer fel nem használhatók. A Kedvezménykártya átruházására a Kártyakibocsátó székhelyén jegyzőkönyv felvételével van lehetőség ,melyben a felek rögzítik az átruházás tényét és az új Vásárló adatait és az új Vásárló elfogadja az ÁSZF-et.

3. Amennyiben a kapcsolódó honlapokon más nem kerül feltüntetésre, a Kedvezménykártya az www.dombokartya.hu és www.dombopass.hu oldalon feltüntetett kedvezmények közül egy szolgáltatás alkalmankénti egy kedvezmény érvényesítésére vagy egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Kedvezménykártya pótlására nincs lehetőség.

4. A Kedvezménykártya fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, és sorszámmal ellátott, amely védi a Kedvezménykártyát a hamisítás ellen. Amennyiben a Kedvezménykártya Szolgáltató, az Elfogadóhely, vagy a helyszíneken közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Kedvezménykártyán a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, vagy a kártyán szereplő sorszám nem valós, a Kedvezménykártya felmutatójától az Elfogadóhelyre történő belépést, illetve a nyújtott szolgáltatást megtagadhatják, illetve az Elfogadóhely területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Kedvezménykártya Szolgáltatóval és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladóval illetve az Elfogadóhellyel szemben.

5. Az Elfogadóhely a saját biztonsági szolgálatán/ ellenőrén/jegyszedőjén
keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Kedvezménykártya felmutatója jogosult-e a Kedvezménykártya használatára. A belépés vagy a meghatározott kedvezmény igénybevétele mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy/napi jegy
felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Kedvezménykártya Vásárlója illetve a Kedvezménykártya felmutatója kártérítésre nem jogosult.

6. Elfogadóhelyet mindenki csak a saját felelősségére látogathatja, a szolgáltatásokat csak a saját felelősségére veheti igénybe. Elfogadóhely az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal.

7. Bizonyos Elfogadóhelyeken kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen Elfogadóhely látogatói rögzítésre kerülhetnek. Elfogadóhely látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem az Elfogadóhely, Kedvezménykártya Szolgáltató, a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

8. A részvételi feltételeket, az Elfogadóhely házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Vásárlót az Elfogadóhely a Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Kedvezménykártya Szolgáltató illetve az Elfogadóhely kártérítésre nem kötelezhető.

9. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Kedvezménykártya Szolgáltató és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.XI. Reklamáció

1.
A panaszt a Vásárló személyesen, írásban jelentheti be. A névtelen bejelentés érvénytelen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kedvezménykártya Szolgáltató írásban tájékoztatja a Vásárlót.

Panaszbejelentés az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen:

Tinódi Ház
7200, Dombóvár, Hunyadi tér 25.

Tel.: 06-74/466-538


Írásban: info@dombokartya.hu2.
Az Elfogadóhely és a Vásárló közötti vitás kérdéseket felek egymás között kell elrendezzék, ilyen esetekben felmerülő kárigények a Kedvezménykártya Szolgáltatóval és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladóval szemben nem érvényesíthetőek.XII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Kedvezménykártya Szolgáltató honlapján megjelenő védjegyek a Kedvezménykártya Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Kedvezménykártya Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken és fotókon (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Kedvezménykártya Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Kedvezménykártya Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Kedvezménykártya Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.


XIII. Záró rendelkezések


1. A Kedvezménykártya Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal illetve a Kedvezménykártyával kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Szolgáltató ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a Kedvezménykártya Szolgáltató felkérte a vele szerződéses kapcsolatban álló Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladókat, hogy a jelen ÁSZF-et jól látható helyen, folyamatosan tegyék elérhetővé mindazoknak a Kedvezménykártya vásárlóknak, akik a Kedvezménykártya Szolgáltató Rendszeréből vásárolnak.

2. A Kedvezménykártya Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.Dombóvár, 2015. április 02.

Dombóvár Város Önkormányzata kiemelten fontos kérdésként kezeli a honlap használatából származó személyes adatok biztonságát. Személyes adatainak védelmére fokozott hangsúlyt fektetünk. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzítjük az ilyen adatok kezelésére vonatkozó tudnivalókat. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséhez önkéntesen megadhatja Dombóvár Város Önkormányzata számára a hozzájárulását.


Adatok gyűjtése

Honlapunkat személyes adatai felfedése nélkül is használhatja. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani Önnek. Amikor honlapunkat használja, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ilyen adat lehet az Ön internet-szolgáltatójának neve, a honlap neve, ahonnan a mi oldalunkra jutott, a honlapok, amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az Ön IP-címe. Ezek az adatok esetleg az Ön azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Abban az esetben, ha személyes adatait Dombóvár Város Önkormányzatán belül mások rendelkezésére bocsátjuk, hogy megkaphassa a kért információkat, technikai és szervezeti eszközökkel biztosítjuk a megfelelő adatvédelmi előírások betartását.

Személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása (www.dombokartya.hu , www.dombopass.hu , és Dombóvár Kártya)

Személyes adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha ezeket Ön az adatgyűjtéshez hozzájárulva megadja nekünk, a regisztráció alkalmával, az űrlapok kitöltésekor vagy e-mailben, termékekre vonatkozó kérdések vagy kérések kapcsán, ill. egyéb okokból, ahol úgy döntött, hogy ezt az információt rendelkezésünkre bocsátja.

Az Ön személyes adatai Dombóvár Város Önkormányzatánál, mint adatkezelőnél maradnak. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára, nem továbbítjuk az EGT államokon kívülre az Ön kifejezett írásos hozzájárulása nélkül semmilyen formában, kivéve, ha erre Ön engedélyt adott, vagy ezt jogszabály kötelezően előírja.

Dombóvár Város Önkormányzata által kezelt adatok egy része olyan számítógépeken kerül tárolásra, amelyek nem magyar joghatóság alá tartoznak, és amelyeknek az adatvédelmi jogszabályai eltérhetnek a magyar szabályoktól. Ilyen esetekben biztosítjuk, hogy a tárolt adatok a tárolás helyén megfelelő védelmemmel legyenek ellátva, amelyek eleget tesznek a magyar előírásoknak.

A felhasználás céljai

Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk felhasználni. Amennyiben regisztrál oldalunkon, a regisztrációval egyidejűleg elfogadja honlapunk adatvédelmi szabályzatát, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a honlappal, a társaságunkkal, termékeinkkel kapcsolatban tájékoztatást, hírlevelet, vagy DM üzenetet küldjünk az Ön részére, illetve hogy szolgáltatásaink bővítése céljából információt kérjünk Öntől, illetve felkérjük piackutatásban történő részvételre.

A jogok érvényesítése

Személyes adatainak kezeléséről, tárolásáról, a mindenkori adatfeldolgozó személyéről az info@dombokartya.hu e-mail címre vagy a 7200, Dombóvár Szabadság u.18. címre küldött levélben kérhet felvilágosítást. Ön jogosult Dombóvár Város Önkormányzata részére megadott személyes adatainak helyesbítését, módosítását, törlését kérni, illetve az adatkezelést bármikor megtiltani.

Személyes adatai jövőbeni felhasználására, kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ehhez csak egy e-mailt kell küldenie az info@dombokartya.hu e-mail címre. Amennyiben személyes adataihoz fűződő jogait megsértik, Ön jogosult az illetékes bírósághoz fordulni.

Adatok tárolása


Személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg ez az Ön által kért szolgáltatás biztosításához szükséges, vagy amennyi időre Ön hozzájárulásában engedélyezte, ha a törvény másként nem rendelkezik. Abban az esetben, ha az Ön által megadott személyes adatok kezelése az Ön által kért szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, akkor Dombóvár Város Önkormányzata azok teljesítéséig, illetve a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az Ön személyes adatait.

A cookie-k használata

Néhány weboldalon úgynevezett cookie-t használunk, hogy hatékonyabbá tegyük az Ön egyéni honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket web szerverünk az Ön számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy kapjon értesítést, mielőtt számítógépén egy cookie-t tárolnak. Ha a cookie-kat nem csak az adott látogatás idejére mentjük el, és nem kerülnek ezt követően automatikusan törlésre, hanem a tárolás hosszabb időre szól, az érintett cookie-k beállításakor erről értesítjük Önt.

Biztonság

Dombóvár Város Önkormányzata technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi adatait a módosítástól, a sérüléstől, a megsemmisüléstől vagy az illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. Minden személyes adatot, amelyet Ön Dombóvár Város Önkormányzata számára átadott, továbbítás során titkosítunk, hogy megakadályozzunk bármely harmadik személy általi esetleges visszaélést. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan felülvizsgáljuk az új technológiai fejlesztéseknek megfelelően.

Gyermekek

A gyermekek személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú, ezért általunk ismerten 18 év alatti személytől származó adatot nem gyűjtünk, nem dolgozunk fel, és nem használunk fel a honlapunkon a törvényes képviselő előzetes, ellenőrizhető hozzájárulása nélkül. A törvényes képviselőnek joga van kérésre megtekinteni a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését.

Elérhetőség

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@dombokartya.hu e-mail címen, vagy a 06/74 466-538-as telefonszámon. Az internet folyamatos fejlődése miatt időnként módosítanunk kell adatvédelmi nyilatkozatunkat. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén egyoldalú változtatásokat eszközöljünk.